Contacte

Direccions

Escola reconeguda

  • Escola reconeguda i autoritzada pel Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir els ensenyaments de Nivell Elemental i Nivell Professional.

Mapa d' ubicació